Seminar at the University of Columbia

Professor José M. Azorín teaches a seminar on BMI at the University of Columbia.

(See the piece of news here)El professor José M. Azorín imparte un seminario sobre BMI en la Universiad de Columbia.

(Lee la noticia completa aquí)