CYTED meeting 2015

publicado en: International | 0

José M. Azorín assits to Montevideo to attend the meeting of coordinators of CYTED networks (Iberada) José M. Azorín està a Montevideo per a assistir a la reunió dels coordinadors de les xarxes CYTED (Iberada)